Regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) zetten zich in voor het realiseren van geïntegreerde (goed samenwerkende) eerstelijnszorg. Elke ROS werkt in een eigen regio. In Zoetermeer en Benthuizen heeft de Stichting Georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (SGZ) de rol van ROS op zich genomen.

De SGZ-ROS maakt zich hard voor zo goed mogelijke samenwerking tussen de 52 huisartsenpraktijken, 49 fysio- en oefentherapiepraktijken, 3 verloskundigenpraktijken, 13 apotheken, 9 eerstelijnspsychologen, 7 diëtetiekpraktijken en 9 logopediepraktijken in Zoetermeer en Benthuizen. De SGZ wordt voor de ROS-taken betaald door de zorgverzekeraars en door subsidies voor projecten.

Missie en functies 

De SGZ-ROS verbindt, verbetert en versterkt de eerste lijn ten behoeve van samenhangende zorg in de buurt. Dat doet de SGZ-ROS op drie manieren.

  1. Als informatieverschaffer (vertalen en verbinden)
    De SGZ-ROS weet wat er speelt (regionaal en landelijk) en weet ontwikkelingen te duiden en te vertalen. Daarmee is de SGZ-ROS het regionale aanspreekpunt voor lokale en landelijke partijen. De SGZ-ROS haalt partijen bij elkaar: Zorgverleners uit de eerste lijn (solist, samenwerkingsverband of zorggroep, mono- en multidisciplinair), zorgverzekeraars, tweedelijnszorgverleners en regionale instellingen uit de publieke sector (gemeenten, GGD’en, maatschappelijke instellingen) landelijke beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten). Eerstelijnszorgverleners in de eigen regio zijn de primaire doelgroep van de ROS’en. Om te komen tot een sterke generalistische zorg in de buurt is het aantal betrokken partijen veel groter.
  2. Als adviseur (verbinden en versterken)
    Gericht op het organiseren van samenwerking. De SGZ-ROS levert een essentiële bijdrage aan een betere samenwerking tussen relevante disciplines. De SGZ-ROS adviseert eerstelijnszorgverleners over organisatievraagstukken en begeleidt samenwerkingsinitiatieven in één gebouw of virtueel. Doordat de SGZ-ROS alle relevante partijen en de zorgvraag goed kent, ontstaat er een goede verbinding tussen vraag en aanbod.
  3. Als aanjager (verleiden en verbeteren) 
    De SGZ-ROS beoordeelt waar zich kansrijke initiatieven voordoen, haalt proactief relevante partijen bij elkaar om dergelijke initiatieven tot ontwikkeling te brengen en heeft zo een aanjaagfunctie.

Projectaanvraag 

Eerstelijnszorgverleners in Zoetermeer en Benthuizen die vallen onder de disciplines van de SGZ-ROS, kunnen aanvragen indienen voor projectondersteuning. Dat kan praktische ondersteuning zijn of financiële ondersteuning. Heeft u nog geen uitgewerkt plan maar wel een goed idee? Ook dan kunt u contact met SGZ-ROS opnemen. Samen met u kunnen wij dan bekijken of en zo ja, op welke wijze de SGZ-ROS u mogelijk van dienst kan zijn.

Het ROS Netwerk 

SGZ-ROS maakt deel uit van het landelijke netwerk van Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS). Iedere ROS zet zich in de eigen regio in voor geïntegreerde eerstelijnszorg. Maar eerstelijnszorg houdt zich uiteraard niet aan regio-indelingen. Daarom vormen de twintig ROS’en gezamenlijk het ROS-netwerk. Daardoor is er ook een aanspreekpunt voor regio-overstijgende en landelijke aangelegenheden.

Meer informatie

Stethoscoop