De Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) zal per 1 februari 2023 haar naam veranderen naar: Eerstelijnszorg Zoetermeer. Samen met een vernieuwde uitstraling zorgt deze verkorte naam er voor dat deze makkelijker te onthouden is en dekt het de lading voor wat wij zijn:  ‘Eerstelijns’, ‘zorg’ en ‘Zoetermeer’. 

Deze naamswijziging is een onderdeel van de transitie van onze organisatie. Zo zal ons kantoor aan het Croesinckplein rond de zomer van 2023 verhuizen naar een andere locatie binnen Zoetermeer (hierover later meer), zal huidig directielid Harry van den Hoeven, in verband met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, de organisatie verlaten en is daarvoor Aline Pikaar sinds 1 december 2022 aangesteld als nieuw directielid. Kortom, een nieuwe naam, voor nieuwe uitdagingen, voor een nieuw elan van vernieuwing en verbetering.

De nieuwe naam Eerstelijnszorg Zoetermeer zal per 1 februari 2023 officieel in gebruik worden genomen. Gaandeweg de eerste helft van 2023 zal de nieuwe naam en uitstraling voor iedereen zichtbaar zijn op onze diverse uitingen, communicatiemiddelen en gevels van de gezondheidscentra in Zoetermeer.

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) bestaat inmiddels 49 jaar en richt zich op ondersteuning en ontzorging van huisartsen, apothekers en andere eerstelijnsprofessionals, én op versterking van de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Zoetermeer en Benthuizen. Kwaliteit in termen van goede deskundigheid, een samenhangend (geïntegreerd) zorgaanbod, voldoende beschikbaarheid (capaciteit) en continuïteit, goede service (patiëntgericht) en doelmatigheid. Een sterke en samenhangende eerstelijnszorg is in de overtuiging van onze organisatie onmisbaar om de gevolgen van de vergrijzing en de toename van chronische ziektebeelden op te vangen – op een medisch adequate en patiëntvriendelijke wijze en tegen aanvaardbare kosten. Het werkgebied van onze organisatie bestaat uit de gemeente Zoetermeer en de woonkern Benthuizen (gemeente Alphen aan den Rijn). Het gaat om ongeveer 129.000 inwoners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Verkolf, Adviseur Communicatie SGZ, k.verkolf@sgzoetermeer.nl, +31 (0)6 27 16 89 01.