De huisartsenpraktijken in Zoetermeer en Benthuizen gaan óók coronavaccinaties geven. We weten alleen nog niet wanneer.
De praktijken bereiden zich voor, zodat ze snel kunnen starten als het vaccin er is.

De huisartsenpraktijk gaat óók coronavaccinaties geven. We weten alleen nog niet wanneer.
Het RIVM bepaalt wanneer onze regio aan de beurt is. 

Op deze website en die van uw huisarts leest u wanneer we in Zoetermeer van start kunnen gaan met vaccineren. De patiënten die aan de beurt zijn voor een prik, krijgen een brief van de eigen huisarts. Daarin staat wanneer u de prik kunt komen halen.

Welke patiënten zijn er als eerste aan de beurt?

Er zijn drie groepen mensen die als eerste een prik van de huisarts krijgen met het vaccin van AstraZeneca:

  1. mensen die geboren zijn in 1956 en 1957 (deze mensen zijn bekend bij de praktijk, zij hoeven niets te doen en ontvangen automatisch een brief voor de vaccinatie);
  2. volwassen mensen van 18-62 jaar die heel zwaar zijn (BMI > 40);
  3. volwassen mensen met het syndroom van Down die nog thuis wonen (dus niet in een woonvorm, bewoners van woonvormen zijn al gevaccineerd).

Oproep voor patiënten die heel zwaar zijn

Hoort u bij de mensen die heel zwaar zijn? Het kan goed zijn dat uw huisarst niet weet dat u zo zwaar bent. Hij of zij kan u dan ook geen uitnodiging voor de vaccinatie sturen. Als uw BMI meer dan 40 is, zou u dat dan aan uw eigen huisarts willen laten weten?

BMI uitrekenen

Op de site van Thuisarts.nl of de site van het Voedingscentrum vindt u een handig hulpmiddeltje om te berekenen hoe hoog uw BMI is.

U kunt uw BMI ook zelf uitrekenen door uw gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte in meters. Als u bijvoorbeeld 65 kilo weegt en u bent 1,70 meter lang, dan berekent u uw BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.

Oproep voor ouders/verzorgers van thuiswonende volwassenen met Downsyndroom

Ben u ouder en/of verzorger van een thuiswonende volwassene met het syndroom van Down, wilt u dan ook contact opnemen met de eigen huisartsenpraktijk?

Mensen van 60 tot en met 62 jaar en andere groepen

Volwassenen van 60-62 jaar met een BMI lager dan 40, komen later aan de beurt. Hoort u bij deze groep, dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief van uw huisarts als u aan de beurt bent. De overheid bepaalt wanneer andere groepen aan de beurt zijn voor vaccinatie. Uw huisarts kan dat niet voor u veranderen. Meer informatie vindt u op coronavaccinatie.nl. U  kunt ook bellen met het landelijke informatienummer: 0800 1351.