Longpuntbijeenkomsten

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Het programma in Zoetermeer voor 2018 vindt u hieronder.
Meer informatie en aanmelden via longpuntzoetermeer@longfonds.nl 

Programma 

Eerste dinsdag van de maand, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30  uur 

6februari           Bewegen, revalideren, ademhaling enstress 

Dhr. P. Matla, fysiotherapeut Corpus Activum en mw. M. Boers, psychomotore  therapeut

 

6maart              Longaanval voorkomen enbehandeling 

Dhr. R. Schravenhoff, huisarts en mw. A. Kulik, specialistisch verpleegkundige astma/COPD Zorgbrug

 

3april                De rol van de verpleegkundig specialist bij  longziekten 

Mw. E. Jacobs, verpleegkundig specialist LangeLand Ziekenhuis

 

1mei                  Leren  van  lotgenoten 

5juni                  Logopedie  bijlongziekten 

Mw. M. Snoep en mw. M. de Roos, logopedisten Goudenhart

 

4 september     Wisselwerking tussen longziekten en andere aandoeningen 

Mw. M. Rijneveld, longarts LangeLand Ziekenhuis

 

2oktober           Werking en bijwerkingen vanlongmedicijnen 

Mw. M. ten Have, apotheker Wilderink apotheek

 

6november       Een chronische ziekte heb je nietalleen… 

Gezellige jaarafsluiting

 Locatie               Buytenhaghe, Bergmanstrook 45, 2726 RRZoetermeer 

Openbaarvervoer:deOuderenbusZoetermeervanPaletWelzijnstoptvoordedeur, bus 400 (halteBinnenpark) 

Gratis parkeren!

 

Gratis deelname! 

Meer informatie via zoetermeer@longpunt.longfonds.nl

 

 

 

haaglanden.longfonds.nl 

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken. 

Longpunt.voorlongpatiëntenenhunomgeving