Het Parkinsoncafé Zoetermeer

   
   

 

 

Het Parkinson Café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers. We nodigen sprekers uit die een onderwerp behandelen waar iemand met Parkinson(isme) mee te maken heeft of mee te maken kan krijgen. In een ontspannen sfeer worden deze onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contacten leggen met lotgenoten.

   

Waar         Recreatieruimte Bijdorp, Bijdorplaan 471-477, wijk 13 Zoetermeer

Wanneer   : in principe elke 3e  dinsdag van de maand, behalve de maanden juli en augustus

Tijdstip     : 14.45-16.30 uur (inloop vanaf 14.30uur)

  

Programma 1e helft 2020:

dinsdag 21 januari Voorlichting WMO en WLZ
dinsdag 18 februari  Parkinson en medicatie
dinsdag 17 maart Minder Parkinson meer leven
dinsdag 21 april Logopedie en Diëtiek
dinsdag 19 mei Fitstap
dinsdag 16 juni Theatervoorstelling Tuitende Tranen

 

N.B. het programma kan tussentijds gewijzigd of aangevuld worden.
Kijk op de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl voor een actueel programmaoverzicht en de laatste nieuwtjes.

 

Wilt u meer weten?

Kijk op de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl 

E-mailadres: info@parkinsoncafezoetermeer.nl

Of neem contact op met John Satter (contactpersoon Parkinson Café): tel. 06-37 13 17 56.


 

De Parkinson Cafés zijn een initiatief van en worden mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging.