Het Parkinsoncafé Zoetermeer

   
   

 

 

Het Parkinson Café Zoetermeer is een ontmoetingsplek voor lotgenotencontact van mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en ontspannen sfeer. (Je hoeft niet uit te leggen waarom je je anders beweegt en/of praat).
In het Parkinsoncafé wordt tevens informatie over diverse onderwerpen aangeboden die betrekking hebben op de aandoening. De informatie kan worden verzorgd door professionele deskundigen en door ervaringsdeskundigen.

   

Waar         : De recreatieruimte van de Bijdorp, ingang Bijdorplaan 471 tot 477

Wanneer   : 3e  dinsdag van de maand

Tijdstip     : 14.45-16.30 uur (inloop vanaf 14.30uur)

  

Programma 1e halfjaar 2019:

15 januari 2019

What is the answer

19 februari 2019

Praktische hulpmiddelen bij Parkinson

19 maart 2019

Mantelzorg en Ondersteuning

16 april 2019

Advanced Therapie

21 mei 2019

Parkinson en Pijn

18 juni 2019

Creatief met Parkinson

16 juli 2019

Vakantie, geen bijeenkomst

 

N.B. het programma kan tussentijds gewijzigd of aangevuld worden.
Kijk op de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl voor een actueel programmaoverzicht en de laatste nieuwtjes.

 

Wilt u meer weten?

Kijk op de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl; stuur een e-mail naar: peecafezoetermeer@ziggo.nl 

of neem contact op met Jacques de Roos (medewerker Parkinson Café): tel. 06-22026165.

ParkinsonCafé kan veel kosten besparen indien zij de post per e-mail kan verzenden. Heeft u een e-mailadres waarop

zij de uitnodigingen en de digitale nieuwsbrief mogen toesturen. Wilt u dit dan doorgeven aan: 

peecafezoetermeer@ziggo.nl. (uw e-mailadres zal niet aan derden worden verstrekt).