Alzheimer Cafe is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Alzheimer Café Zoetermeer vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats. Inloop vanaf 19:00 uur. Het programma start om 19:30 uur. De toegang is gratis.

Contact Coördinatiepunt Zorg 079 - 371 94 71

Adres

WelThuis locatie De Morgenster
Nassaulaan 11
2712 AT Zoetermeer

Bijeenkomsten in Zoetermeer

Klik hier voor het programma 2017-2018.

 

Waar? Elke eerste dinsdag van de maand.
Locatie: recreatiezaal woon- en zorgcentrum 'De Morgenster', Nassaulaan 11, 2712 AT te Zoetermeer. De zaal is open vanaf 19.00.
Programma:van 19.30 tot 21.00 uur.Tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten. Meer informatie? Belt u met het Coördinatiepunt Zorg, 079 371 94 71.