Alzheimer Cafe is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Alzheimer Café Zoetermeer vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats (met uitzondering van de maanden juli en augustus). Inloop vanaf 19:00 uur. Het programma start om 19:30 uur. De toegang is gratis.

Contact: Steunpunt Dementie: 088 - 0444 844

Adres

WelThuis locatie De Morgenster
Nassaulaan 11
2712 AT Zoetermeer

Klik hier voor het programma en de data van het Alzheimer Café Zoetermeer.

 

Waar? Elke eerste dinsdag van de maand.
Locatie: recreatiezaal woon- en zorgcentrum 'De Morgenster', Nassaulaan 11, 2712 AT te Zoetermeer. De zaal is open vanaf 19.00.
Programma:van 19.30 tot 21.00 uur.Tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten. Meer informatie? Belt u met het Steunpunt Dementie: 088 - 0444 844.